ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

телепрограма "Перший національний" з 16 березня по 22 березня 2015 рокуТелеканал «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ»

Програма передач каналу з 16 березня по 22 березня 2015 року

 

Понеділок, 16 березня

 

06.00, 08.25, 00.30 Вiд першої особи

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Новини

06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 23.15, 00.15, 05.35 Спорт

07.20 Ера будiвництва

07.25, 23.30 На слуху

08.20 Новини звiдусiль

08.45 Телемагазин

09.00, 05.45 Вiчне

09.20, 20.00 Про головне

10.15 Д/ф "Сага стародавньої пущi. Оповiдь про зубра"

11.10 Д/ф "Володимир Iвасюк. Щоб народитися знову"

12.20 Утеодин з Майклом Щуром

13.20 Вiкно до Америки

13.55 Казки Лiрника Сашка

14.05 М/ф

14.15 Хочу бути

14.40 Хто в домi хазяїн?

15.00 Як це?

15.20 Д/ф "Чорнi лампи Сержа Муя"

15.55 Чоловiчий клуб. Бокс

16.55 Чоловiчий клуб

17.25 Книга.ua

18.05 Час-Ч

18.15, 02.20 Новини. Свiт

19.00 Перша шпальта

19.30 Дорогi депутати

22.00 Перша студiя

22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi

23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки

01.20 ТелеАкадемiя

02.50 Телевистава "Назар Стодоля"

04.15 Д/ф "Коперник"

 

Вівторок, 17 березня

 

06.00, 08.25, 00.30 Вiд першої особи

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Новини

06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 23.15, 00.15, 05.35 Спорт

07.20, 23.30 На слуху

08.20 Новини звiдусiль

08.40 Паспортний сервiс

08.45 Телемагазин

09.00, 05.45 Вiчне

09.15, 20.00 Про головне

10.05 Перша студiя

10.45, 04.05 Д/ф "Контрiсторiя iнтернету"

12.00 Уряд на зв`язку з громадянами

12.30 Дорогi депутати

13.20, 18.05 Час-Ч

13.45 Казки Лiрника Сашка

13.55 М/ф

14.05 Школа Мерi Поппiнс

14.20 Як це?

14.45 Фольк-music

16.00 Х/ф "Галоп"

18.15, 02.20 Новини. Свiт

18.55 Т/с "Мiс Марпл"

22.00 Вiйна i мир

22.55 Трiйка, Кено, Максима

23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки

01.20 ТелеАкадемiя

02.50 Телевистава "Украдене щастя"

 

Середа, 18 березня

 

06.00, 08.25, 00.30 Вiд першої особи

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Новини

06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 23.15, 00.15, 05.35 Спорт

07.20 Ера будiвництва

07.25, 23.40 На слуху

08.20 Новини звiдусiль

08.40 Паспортний сервiс

08.45 Телемагазин

09.00, 05.45 Вiчне

09.20, 20.00 Про головне

10.15 Д/ф "Iндiя та Європа"

11.00, 18.55 Т/с "Мiс Марпл"

12.30 Зроблено в Європi

13.20, 18.05 Час-Ч

13.30 Вiйна i мир

14.30 Казки Лiрника Сашка

14.40 М/ф

14.50 Хочу бути

15.15, 04.00 Як ваше здоров`я?

15.50 Iнша музика з Олексiєм Коганом

16.10 Т/с "Сержант Рокка"

18.15, 02.20 Новини. Свiт

22.00 Слiдство. Iнфо

22.30 Слово

22.40 Мегалот

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено

23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки

23.30 Тепло.ua

01.20 ТелеАкадемiя

02.50 Телевистава "Украдене щастя"

04.30 Д/с "Неповторна Корея"

 

Четвер, 19 березня

 

06.00, 08.25, 00.30 Вiд першої особи

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Новини

06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 23.15, 00.15, 05.35 Спорт

07.20 Тепло.ua

07.30, 23.30 На слуху

08.20 Новини звiдусiль

08.40 Паспортний сервiс

08.45 Телемагазин

09.00, 05.45 Вiчне

09.20, 20.00 Про головне

10.15 Д/ф "Свiт Максима"

11.00, 18.55 Т/с "Мiс Марпл"

12.15 Слiдство. Iнфо

12.45, 22.25 Слово

13.20, 18.05 Час-Ч

13.45 Казки Лiрника Сашка

13.55 Надвечiр`я...

14.55, 02.50 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт

16.35 Свiтло

17.10 Д/ф "Володимир Iвасюк. Щоб народитися знову"

18.15, 02.20 Новини. Свiт

22.00 "Схеми" з Н. Седлецькою

22.55 Трiйка, Кено, Максима

23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки

01.20 ТелеАкадемiя

04.30 Д/с "Неповторна Корея"

 

Пятниця, 20 березня

 

06.00, 08.25, 00.30 Вiд першої особи

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 Новини

06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 Спорт

07.20 Ера будiвництва

07.25, 23.30 На слуху

08.20 Новини звiдусiль

08.40 Паспортний сервiс

08.45 Телемагазин

09.00, 05.45 Вiчне

09.20, 20.00 Про головне

10.15 Д/ф "Пошук Мазепи"

11.00, 18.55 Т/с "Мiс Марпл"

12.15 "Схеми" з Н. Седлецькою

12.40 Слово

13.20 Час-Ч

13.45 Казки Лiрника Сашка

13.55 Вiра. Надiя. Любов

14.55, 02.50 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт

16.25, 01.20 Музичне турне

17.40 Театральнi сезони

18.15, 02.20 Новини. Свiт

22.00 Перша студiя

22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi

23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки

04.10 Х/ф "Меланхолiйний вальс"

 

Субота, 21 березня

 

06.00 Пiдсумки

06.20 На слуху. Пiдсумки

07.35 У просторi буття

08.30 "Золотий гусак"

09.15 Перша студiя

10.10 Зроблено в Європi

10.25 Нотатки на глобусi

11.00 Книга.ua

11.25, 02.20 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування

12.20 Д/ф "Подорожуймо Литвою"

13.05 Свiтло

13.40 Д/ф "У полонi пристрастi Наталiї Долi"

14.20 Д/с "Мiй новий дiм - Корея"

14.55, 03.10 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування

15.55 Чоловiчий клуб. Бокс

17.00 Чоловiчий клуб

17.40 Х/ф "Три iдiота" II

21.00, 05.00 Новини

21.40 Утеодин з Майклом Щуром

22.10 Iнша музика з Олексiєм Коганом

22.40 Мегалот

22.50 Суперлото, Трiйка, Кено

23.00 День Янгола

00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки

01.20 Музичне турне

04.10 "Надвечiр`я"

05.30 Вiкно до Америки

 

Неділя, 22 березня

 

06.05 Свiт православ`я

06.40 Крок до зiрок

07.30 Шеф-кухар країни

08.25 "Золотий гусак"

08.40 Тепло.ua

09.15 Як це?

09.50 Хто в домi хазяїн?

10.10 М/ф

10.20 Школа Мерi Поппiнс

10.40 Хочу бути

11.10, 02.20 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт

12.40 Православний вiсник

13.10, 03.15 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт

14.15 Фольк-music

15.25 Д/ф "Свiт Максима"

16.20 Х/ф "Дитинства"

17.45 Театральнi сезони

18.20 Д/ф "Перша Свiтова"

19.15 Концерт "Танок на майданi Конго"

21.00, 05.00 Новини

21.40 Перша шпальта

22.15 Д/ф "Палiтра. Кацусiко Хокусай"

22.55 Трiйка, Кено, Максима

23.00 День Янгола

00.05 На слуху. Пiдсумки

01.20 Музичне турне

04.10 Вiра. Надiя. Любов

05.30 Уряд на зв`язку з громадянамиОбновлен 17 мар 2015. Создан 16 окт 2011